ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


https://www.facebook.com/TeachingMathSDU/posts/1691624504185120

Read More...

ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “สวนดุสิตบริจาคโลหิต ทำความดีถวายแผ่นดิน” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560


ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “สวนดุสิตบริจาคโลหิต ทำความดีถวายแผ่นดิน” โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดบุคลากรเข้ามารับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-13.30 น. ณ โถงด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read More...

ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวบัณฑิต และสั่งจองชุดครุย (รอบ 2) ประจำปี 2558 – 2559


คลิ๊ก: ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (รอบ 2) ประจำปี 2558 – 2559

Read More...

รับสมัครคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


Read More...

แบบคำขอกู้ยืมฯปีการศึกษา2560


ดาวน์โหลด แบบคำขอกู้ยืมฯปีการศึกษา2560 สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมฯที่ต้องการขอยื่นกู้ในเทอม1/2560 ให้นักศึกษาปริ้นแบบคำขอกู้ยืม ไปเตรียมเอกสารไว้ก่อน เอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืม แบบฟอร์มการบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แล้วติดตามกำหนดนัดส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯ ต่อไปคะ >>> คลิ๊กดูรายละเอียด <<<

Read More...

ประกาศรายชิ่อนักศึกษา ขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ ประจำปี 2560


>>> คลิ๊กดูรายละเอียด <<<

Read More...

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดสมัครสอบ TOEIC


>>> คลิ๊กดูรายละเอียด <<<

Read More...

ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (รอบ 1 ช่วงที่ 1) ประจาปี 2558 – 2559


>>> คลิ๊กดูรายละเอียด <<<

Read More...

รายงานตัวและสั่งจองชุดครุย สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558, 3/2558 และ 1/2559


>>> คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบรายงานตัวและสั่งจองชุดครุย <<<

Read More...