ตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบและห้องสอบสัมภาษณ์ Admissions


คลิ๊ก: ตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบและห้องสอบสัมภาษณ์ Admissions

Read More...

เชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

Read More...

ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาเทอม 2/59


นักศึกษาทุกคน Login เข้าระบบการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และทำการประเมินโดยใช้ Account เดียวกับระบบบริหารการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น http://eassessment.dusit.ac.th

Read More...

เกาะติด Admissions’60


เกาะติด Admissions’60 ปฏิทิน Admissions ทั้งของส่วนกลางและของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มา up date ให้กับน้องๆ ระหว่างรอลุ้น ว่าจะผ่านเข้ารอบพิจารณาจากการยื่นคะแนนมาหรือไม่ บอกเลยแอดเองก็ลุ้นไม่แพ้น้องๆ…. http://entrance.dusit.ac.th/admissions60/page/view/20.html

Read More...

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


https://www.facebook.com/TeachingMathSDU/posts/1691624504185120

Read More...

โครงการ “เสริมสร้างภูมิความรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญาของนักศึกษาครู”


https://www.facebook.com/TeachingMathSDU/posts/1665464713467766

Read More...

กีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5


https://www.facebook.com/196744780749694/photos/a.278457359245102. 1073741833.196744780749694/279119629178875/?type=3

Read More...

ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “สวนดุสิตบริจาคโลหิต ทำความดีถวายแผ่นดิน” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560


ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “สวนดุสิตบริจาคโลหิต ทำความดีถวายแผ่นดิน” โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดบุคลากรเข้ามารับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-13.30 น. ณ โถงด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read More...

ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวบัณฑิต และสั่งจองชุดครุย (รอบ 2) ประจำปี 2558 – 2559


คลิ๊ก: ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (รอบ 2) ประจำปี 2558 – 2559

Read More...

รับสมัครคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


Read More...