ซ้อมใหญ่ (สวมชุดครุย) บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต


กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี58-59 ตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Read More...

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2561


1. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การใช้ครุยวิทยฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2561 (อ่านรายละเอียดที่นี่)   2. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแต่งกายบัณฑิตวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (อ่านรายละเอียดที่นี่)   3. ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับรองใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิ พ.ศ. 2561 (อ่านรายละเอียดที่นี่)

Read More...

M Pass บัตรดูหนังขั้นเทพ จ่ายเพียงเดือนละ 200 บ. พิเศษเฉพาะนักศึกษาสวนดุสิต


ความคุ้มที่คุณต้องตะลึง!!! พิเศษสำหรับนักศึกษาม.สวนดุสิต M Pass บัตรดูหนังขั้นเทพ จ่ายเพียงเดือนละ 200บ. คุ้มเวอร์!! ดูได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกโรงภาพยนตร์ ทั่วประเทศ สมัครได้ที่: https://goo.gl/xcaxyq  

Read More...

ประกาศการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต


ตรวจสอบกำหนดการฝึกซ้อมย่อย  (click ที่นี่) แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนายจ้าง และผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Download) ประกาศซ้อมย่อย (click ที่นี่)

Read More...

ทุนเอราวัณ (ครู กทม.)


ทุนเอราวัณ (ครู กทม.) โครงการทุนเอราวัณ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมไปถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อยกระดับการศึกษาและการผลิตครูให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และบุตรข้าราชการในกรุงเทพมหานครและบุคลากรในกรุงเทพมหานคร เข้ารับการพิจารณาให้ได้ทุนและศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการจนจบการศึกษา แล้วจึงจะบรรจุในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามเงื่อนไขของทุน ทั้งนี้ต้องจบการศึกษาด้วยผลเรียนเกรดเฉลี่ยทุกวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเอก ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีพครู ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยบรรจุตามสาขาที่ได้สมัคร และมีผลสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

Read More...

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน


หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย 4.0 กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ขึ้น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้ารับโอวาสจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Read More...

นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ กทม. เตรียมตัวให้พร้อม


  กทม.มอบทุนให้นักศึกษาใน6ราชภัฏบรรจุเป็นครู อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id36608.html

Read More...

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบปลายภาคการศึกษา1/2560 (AEC) และ 2/2560 (ระบบเดิม)


ได้ตามลิงค์ด้านล่าง http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=301

Read More...

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องคณิตศาสตร์ ปี 60


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1830347553646147.1073741879.728715530476027&type=1&l=6532accae1

Read More...

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Read More...