ประกาศการฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต

ตรวจสอบกำหนดการฝึกซ้อมย่อย  (click ที่นี่)

แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนายจ้าง และผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Download)

ประกาศซ้อมย่อย (click ที่นี่)

Leave a Reply

Name *
Email *
Website