ตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบและห้องสอบสัมภาษณ์ Admissions

คลิ๊ก: ตรวจสอบลำดับที่นั่งสอบและห้องสอบสัมภาษณ์ Admissions

เชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิภาพการสอนในรายวิชาเทอม 2/59

นักศึกษาทุกคน Login เข้าระบบการประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และทำการประเมินโดยใช้ Account เดียวกับระบบบริหารการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น http://eassessment.dusit.ac.th

เกาะติด Admissions’60

เกาะติด Admissions’60 ปฏิทิน Admissions ทั้งของส่วนกลางและของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มา up date ให้กับน้องๆ ระหว่างรอลุ้น ว่าจะผ่านเข้ารอบพิจารณาจากการยื่นคะแนนมาหรือไม่ บอกเลยแอดเองก็ลุ้นไม่แพ้น้องๆ…. http://entrance.dusit.ac.th/admissions60/page/view/20.html

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี… โพสต์โดย Teaching Mathematics SDU บน 29 พฤษภาคม 2017

โครงการ “เสริมสร้างภูมิความรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญาของนักศึกษาครู”

ภาพบรรยากาศนักศึกษา ศษ.บ.คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมโครงการ "เสริมสร้างภูมิความรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญาของนัก… โพสต์โดย Teaching Mathematics SDU บน 6 พฤษภาคม 2017

ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “สวนดุสิตบริจาคโลหิต ทำความดีถวายแผ่นดิน” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “สวนดุสิตบริจาคโลหิต ทำความดีถวายแผ่นดิน” โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดบุคลากรเข้ามารับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-13.30 น. ณ โถงด้านหน้าอาคารรักตะกนิษฐ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต