ทุนเอราวัณ (ครู กทม.)


ทุนเอราวัณ (ครู กทม.) โครงการทุนเอราวัณ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมไปถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อยกระดับการศึกษาและการผลิตครูให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และบุตรข้าราชการในกรุงเทพมหานครและบุคลากรในกรุงเทพมหานคร เข้ารับการพิจารณาให้ได้ทุนและศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการจนจบการศึกษา แล้วจึงจะบรรจุในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามเงื่อนไขของทุน ทั้งนี้ต้องจบการศึกษาด้วยผลเรียนเกรดเฉลี่ยทุกวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเอก ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาชีพครู ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยบรรจุตามสาขาที่ได้สมัคร และมีผลสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

Read More...

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน


หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย 4.0 กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ขึ้น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้ารับโอวาสจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

Read More...

นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ กทม. เตรียมตัวให้พร้อม


  กทม.มอบทุนให้นักศึกษาใน6ราชภัฏบรรจุเป็นครู อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id36608.html

Read More...

นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบปลายภาคการศึกษา1/2560 (AEC) และ 2/2560 (ระบบเดิม)


ได้ตามลิงค์ด้านล่าง http://regis.dusit.ac.th/news/detail.php?id=301

Read More...

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องคณิตศาสตร์ ปี 60


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1830347553646147.1073741879.728715530476027&type=1&l=6532accae1

Read More...

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Read More...

งานพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560


หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบคุณ ผอ.สืบพงษ์ คนหลัก ศิษย์เก่าดีเด่นของหลักสูตรฯ ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมงานและให้ข้อคิดดีๆในการเรียนกับน้องๆ ในงานพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 กันยายน 2560

Read More...

กิจกรรมการสานสัมพันธ์อะตอม Atom-Freshy Day


https://www.facebook.com/TeachingMathSDU/posts/1811514738862762

Read More...

หลักเกณฑ์และกำหนดการการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2561


Read More...

ประกาศสถานะการยื่นเอกสารของรายใหม่. และ กยศ. ชั้นปีที่2-5 ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 30 สิิงหาคม 2560 ประกาศสถานะการยื่นเอกสารของ #รายใหม่. #กยศ. ชั้นปีที่2-5 ประจำปีการศึกษา 2560 กยศ. รายใหม่ และ ชั้นปีที่2-5 ประจำปีการศึกษา 2560

Read More...