ทุนเอราวัณ ครูคณิตศาสตร์สวนดุสิต จำนวน 5 ทุน

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตร ศษ.บ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในปีการศึกษา 2561 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ กทม. จะได้รับทุนการศึกษาระหว่างเรียน จำนวน 5 ทุน ศึกษารายละเอียดได้เพิ่มเติมได้ …เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 ธ.ค.60 – 27 ก.พ.61 #ครู กทม. #ทุนเอราวัณ #ครูคณิตศาสตร์สวนดุสิต

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ก้าวไกลไปกับการศึกษาไทย 4.0 กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ขึ้น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เข้ารับโอวาสจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินาถ สุคนเขตร์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ ประธานหลักสูตรฯ ก่อนไปปฏิบัติงาน ณ สถานศึกษาเป็นเวลา 15 วัน โดยมี ดร. สุมณ ไวยบุญญา อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา […]

นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ กทม. เตรียมตัวให้พร้อม

  กทม.มอบทุนให้นักศึกษาใน6ราชภัฏบรรจุเป็นครู อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id36608.html

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องคณิตศาสตร์ ปี 60

  กิจกรรม ณ วันที่ 23 กันยายน 2560 ณ ศูนวินยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เก็บตกภาพ บรรยากาศ สนุกสนานพี่ๆน้องๆคณิตศาสตร์ "ยิ… โพสต์โดย Teaching Mathematics SDU บน 5 ตุลาคม 2017

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบคุณ ผอ.สืบพงษ์ คนหลัก ศิษย์เก่าดีเด่นของหลักสูตรฯ ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมงานและให้ข้อคิดดีๆในการเรียนกับน้องๆ ในงานพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13 กันยายน 2560

กิจกรรมการสานสัมพันธ์อะตอม Atom-Freshy Day

เก็บตกภาพกิจกรรมการสานสัมพันธ์อะตอม Atom-Freshy Dayวัน อาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต น้อง ๆ น่ารักกันทุกคนเลยมีน้อยเเต่ร้อยเปอร์เซนต์ "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวอะตอม" โพสต์โดย Teaching Mathematics SDU บน 15 กันยายน 2017

หลักเกณฑ์และกำหนดการการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2561