8 – 11 สิงหาคม เริ่มลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา รหัส 60

กิจกรรมวิชาการประจำเดือนสิงหาคม 2560สำหรับนักศึกษา รหัส 60 สามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนได้ตั้งแต่
วันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2560 ผ่านระบบ http://Academic.dusit.ac.th/

Leave a Reply

Name *
Email *
Website