ข่าวประชาสัมพันธ์

studentadmin May 7, 2017 0 comments

โครงการ “เสริมสร้างภูมิความรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญาของนักศึกษาครู”

ภาพบรรยากาศนักศึกษา ศษ.บ.คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมโครงการ "เสริมสร้างภูมิความรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญาของนัก… โพสต์โดย Teaching Mathematics SDU บน 6 พฤษภาคม 2017
กิจกรรม